Οργανικά υφάσματα - Το πρότυπο GOTS

Το πρότυπο GOTS αποτελεί ι το κορυφαίο παγκοσμίως πρότυπο επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για οργανικές ίνες, συμπεριλαμβανομένων οικολογικών και κοινωνικών κριτηρίων, που υποστηρίζεται από ανεξάρτητη πιστοποίηση ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Τα τελικά προϊόντα με πιστοποίηση GOTS μπορεί να περιλαμβάνουν προϊόντα ινών, νήματα, υφάσματα, ρούχα, οικιακά υφάσματα, στρώματα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και υφάσματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και άλλα. Η ύπαρξη ενός κοινού προτύπου σημαίνει ότι οι μεταποιητές και οι κατασκευαστές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μπορούν να εξάγουν τα υφάσματα και τα ενδύματα τους με μία βιολογική πιστοποίηση που είναι αποδεκτή σε όλες τις μεγάλες αγορές. Αυτή η διαφάνεια δίνει επίσης στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν πραγματικά βιολογικά προϊόντα που προέρχονται από πράσινες αλυσίδες εφοδιασμού.