Γραφεία

Ηρακλέους 74 & Ελευθερίου Βενιζέλου.

τκ. 263 35, Πάτρα, Ελλάδα

τ. +30 2610 313 645, 2610 314 040

Έκθεση

Δημητρακοπούλου 10, Κουκάκι

τκ. 117 42, Αθήνα, Ελλάδα

τ. +30 2167 002 288

e. [email protected]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφεία

Ηρακλέους 74 & Ελευθερίου Βενιζέλου.

τκ. 263 35, Πάτρα, Ελλάδα

τ. +30 2610 313 645
+30 2610 314 040

Έκθεση

Δημητρακοπούλου 10, Κουκάκι

τκ. 117 42, Αθήνα, Ελλάδα

τ. +30 2167 002 288

e. [email protected]